Αρχική Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ

06:00 ΤΣΙNΤΣΙΡΟ ΓΑΪΤΑΝΙ (Ε)

09:00 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

10:00 ΠΑΙΔΙΚΑ

11:00 ΠΑΙΔΙΚΑ

12:00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

12:30 MANUFACTUM (E)

14:30 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

16:30 ΠΑΙΔΙΚΑ

17:30 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

20:00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

21:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22:30 ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ

23:50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

01:00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

02:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ

06:00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

07:45 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

09:00 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

10:00 ΠΑΙΔΙΚΑ

11:00 ΠΑΙΔΙΚΑ

12:00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

12:30 ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ (Ε)

14:30 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

16:30 ΠΑΙΔΙΚΑ

17:30 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

20:00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

20:45 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

21:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22:30 ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

23:50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

00:45 ΤΡΑΛΑΛΑ

02:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ

06:00 ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ (Ε)

07:45 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

09:00 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

10:00 ΠΑΙΔΙΚΑ

11:00 ΠΑΙΔΙΚΑ

12:00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

12:30 ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ (E)

14:30 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

16:30 ΠΑΙΔΙΚΑ

 
17:30 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

 

19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

20:00 MANUFACTUM (Ε)

21:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22:30 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΑΝΟ

23:50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

00:45 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

02:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ

06:00 ΥΓΙΕΙΝΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ (Ε)

07:45 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

09:00 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

10:00 ΠΑΙΔΙΚΑ

11:00 ΠΑΙΔΙΚΑ

12:00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

12:30 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΑΝΟ (Ε)

14:30 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

16:30 ΠΑΙΔΙΚΑ

17:30 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

20:00 Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

21:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22:30 ΜΑΡΤΥΡΙΑ

23:50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

01:15 BAMPY NIGHT

02:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

06:00 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΑΝΟ (Ε)

07:45 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

09:00 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

10:00 ΠΑΙΔΙΚΑ

11:00 ΠΑΙΔΙΚΑ

12:00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

12:30 ΜΑΡΤΥΡΙΑ (Ε)

14:30 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

16:30 ΠΑΙΔΙΚΑ

17:30 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

20:00 Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Ε)

21:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22:30 ΤΙ ΕΦΑΓΑ ΣΗΜΕΡΑ

00:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

01:00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

02:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ

06:00 ΜΑΡΤΥΡΙΑ (Ε)

07:45 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

09:00 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

10:00 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

12:00 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

13:00 ΤΣΙΝΤΣΙΡΟ ΓΑΪΤΑΝΙ (Ε)

15:40 ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

17:30 ΤΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ

18:20 ΠΑΙΔΙΚΑ

19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

20:00 ΤΡΑΛΑΛΑ

21:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22:30 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

23:00 BAMPY NIGHT

00:45 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

02:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ

06:00 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΑΝΟ (Ε)

07:45 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

09:00 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

10:00 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

12:00 ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΩΝ

13:00 ΤΟ ΦΑΚΕΛΑΚΙ

14:00 ΤΣΙΝΤΣΙΡΟ ΓΑΪΤΑΝΙ

17:00 ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ (Ε)

19:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

20:00 ΤΡΑΛΑΛΑ (Ε)

21:30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22:30 ΤΣΙΝΤΣΙΡΟ ΓΑΪΤΑΝΙ

23:50 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

00:45 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

02:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ